Menu Sluiten

Procesmanagement & Lean Six Sigma

Valt het op dat veel gegevens meerdere keren ingevoerd moeten worden? Dat de echte klant niet centraal staat? Doorlooptijden te lang zijn? Datakwaliteit te wensen overlaat en vaak zelfs onder de maat is? Grote kans dat er te weinig aandacht is voor de processen in uw organisatie!

Processen staan nooit op zichzelf maar vormen een aaneenschakeling van stappen waarin waarde wordt gecreëerd. De output van de ene schakel vormt de input voor de volgende schakel. Juist daarom is het belangrijk om bij procesverbeteringen naar de hele keten te kijken, of tenminste de aansluitpunten aan de voor- en achterkant mee te nemen.

Pronovators brengt uw bedrijfsprocessen in beeld en komt direct met verbetervoorstellen. Daarbij wordt altijd gestreefd naar STP (Straight Through Processing) en een procesflow die zodanig is gekalibreerd dat er nergens werk ophoopt of tekort komt.

In combinatie met Lean Six Sigma help ik om uw processen door te meten en met statistische analyses vast te stellen waar het verbeterpotentieel zit. Ook als uw processen al goed op elkaar zijn afgestemd zijn er vaak nog veel verbetermogelijkheden. Bijvoorbeeld door kwaliteitsverbetering in de processen, zodat herstelwerkzaamheden (zoals data-invoer) worden geminimaliseerd. Het streven is om naar 6 Sigma foutkans te gaan (3,4 fouten per miljoen foutkansen).